Santé nabízí

  • kompletní servis v oblasti lesního hospodářství
  • péči o ostatní zeleň (zahrady, živé ploty, okrasnou zeleň...)
  • služby poskytujeme obecním úřadům, firmám a podnikům, ale i soukromým osobám
  • údržbu malé zahrady i zrekultivaci skládky, skácet jeden strom či provést mýtní těžbu
  • veškeré práce od skácení problematických stromů, vyfrézování pařezů, po založení trávníku a jeho následnou údržbu
  • v případě kácení jednoho stromu na soukromé zahradě jsme schopni snížit cenu za práce následným výkupem dřeva
  • na rizikové práce jsme patřičně pojištěni a přebíráme plnou zodpovědnost za případné škody
  • poradenství v oblasti péče o zeleň
  • všechny služby poskytujeme jednorázově i na základě dlouhodobých smluv